Voordracht Formulier

Page 1 of 3
Gegevens van de persoon die wordt voorgedragen 
Vul hier de gegevens in van degene die u wilt voordragen.
Werkgegevens
Waaruit blijkt dat de persoon een onderscheiding verdient? Personen die sociaal-cultureel en maatschappelijk verdienstelijk zijn kunnen in aanmerking komen voor een onderscheiding. Zij moeten iets hebben betekend voor de Surinaamse maatschappij. Dat kan op verschillende manieren waaronder:
 • door bijzondere prestaties te verrichten als vrijwilliger in een betaalde baan of beroep
 • door al jarenlang vrijwilligerswerk te verrichten of onbezoldigde nevenfuncties te vervullen
 • het kan ook gaan om een combinatie van vrijwilligerswerk, (vereniging, stichting) en bijzondere prestatie in een betaalde baan.
Opmerking: Bij indiening van dit formulier moeten de onderliggende documenten  worden overlegd van de kandidaat
Het is belangrijk dat de gegevens zo volledig mogelijk zijn ingevuld omdat u verantwoordelijk bent voor het correct aanleveren van het ingevulde voorstelformulier en de bijbehorende documenten, vandaar dat uw eigen gegevens van belang zijn.
Vul hier uw eigen gegevens in
Algemene opmerkingen:  
 1. De verstrekte gegevens moeten gemakkelijk verifieerbaar zijn.
 2. Hetzij hierin herhaald dat niet alleen gelet wordt op de functie die de voorgedragene c.q. kandidaat vervult, maar vooral op de sociale of maatschappelijke prestaties die geleverd zijn binnen of buiten de eigen kring.
 3. Geadviseerd wordt voordrachten zoveel mogelijk door of via organisaties, service clubs, verenigingen of andere instanties te doen; dan wel via de District Commissarissen in wier district de prestaties geleverd zijn of daarbuiten.
 4. Voordracht van iemand met een gevangenisstraf van 3 jaar of meer wordt niet in behandeling genomen.
 5. Over decoratievoorstellen wordt niet gecorrespondeerd; telefonische informatie door of namens de Adviescommissie wordt niet verstrekt. De voorgedragen persoon die in aanmerking wordt gebracht voor een onderscheiding ontvangt door of vanwege de President een schriftelijke uitnodiging aanwezig te zijn op de dag waarop de onderscheiding wordt uitgereikt, zomede de plaats en de tijd.
 6. Tenzij anders is beslist door de President, worden onderscheidingen verleend bij een algemene aangelegenheid (verjaardag van de Republiek Suriname op 25 november) of tussentijds bij een bijzondere gelegenheid (meerjarige jubileum van verenigingen, ondernemingen of andere instanties).
 7. Decoratievoorstellen (voor de algemene gelegenheid) moeten uiterlijk 15 augustus zijn ingediend bij het Kabinat van de President van de Republiek Suriname aan de Kleine Combeweg no 1 - 3(allernaast de Palmentuin).
 8. Bedrijven/organisaties/stichtingen/verenigingen die bijv. hun jubileum herdenken c.q. vieren mogen maximaal 5 personen voordragen voor een ere onderscheiding van de Republiek Suriname.